Archive | november, 2013

Kartarbeidet i rute

Arbeidet med løpskartet til NM Ultra 2014 er godt i gang og ifl. Gunnar Gytri vil alt være ferdig i god tid før arrangementet.

Les mer